Projekt

Utökningen av bisamhällen ger en hel del ekstra arbete. Här har honungslådorna staplats på högar för sprutmålning.