Översvämning hösten 2012

Vår gård ligger nära en liten sjö och bigården nära hemmet är i farozonen då det är översvämning. På hösten 2013 steg vattennivån rekordhögt och vi fick lyfta samhällena flera gånger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var första gången vi kunde besöka bina med båt. Man kan väl kalla det som en upplevelse... Normalt är stranden ca. 200 m från samhällena.