Gården

Honungsproduktion är en del av vår lantbruksverksamhet. Vi producerar honung i södra delen av Kristinestad, i Sideby, i norra delen av Sastmola och fr.o.m år 2013 också i Normark. Fr.o.m. 2014 har vi producerat honung under namnet Kristiina honung. Vi vill att kunderna skall känna igen vår honung lättare och att namnet beskriver bidrottningens värdighet. Därför hittade bidrottningen sin plats i vårt varumärke.
Vår gård är belägen i Sideby, i den lilla byn Storsjö. Förutom honung producerar vi också säd, kummin och klöverfrö. Skogsbruket är också en viktig del av vårt lantbruk. Gården är min (Marikas) hemgård och år 2012, gjorde vi, tillsammans med min make, beslutet att ta över gården. Före detta sköttes gården av mina föräldrar, Hannes och Airi Kangasniemi. Hannes och Airi hade äggproduktion på gården och det är många kunder som blivit att sakna deras goda ägg.
Biodlingen "hittade" jag under mina agrologstudier. Ett par lärare i skolan hade bin och intresset för biodling växte direkt. Jag köpte mitt första samhälle och utrustning, våren 2004, med hjälp av ett stipendium jag blev utdelad under mina studier. Under agrologstudierna specialiserade jag mig inom biodling som den enda studerande, därtill slutförde jag yrkesutbildning inom biodling i Kankaanpää år 2007. Också Raine genomförde yrkesutbildning inom biodling år 2013.
Jag hade biodling länge som en hobby, med några samhällen, men i bakgrunden låg en tanke att man skulle kunna ha flera bikupor nån gång. Nu har vår verksamhet blivit mera professionell. Vi slungar och burkar vår honung i vårt nya slungingsutrymme som blev färdigt år 2013. Vårt andra hem har vi i Normark. Därför var det naturligt att utbreda vår biodling till Normark.