Maskrosen blommar

28.5.2015. Maskrosen hör till de viktigaste blommorna för bina. Med hjälp av den får bina en sista energikick inför kommande honungssäsong.